Nehnuteľnosti pre Váš biznis

ADMS - realitná kancelária

Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Novela katastrálneho zákona prináša v októbri dôležité zmeny

Od 1. októbra nadobúda účinnosť niekoľko zmien katastrálneho zákona, o ktorých by mali vlastníci nehnuteľností vedieť. Novela zákona č.212/2018 Z.z. prináša skrátenie niektorých lehôt v katastrálnom konaní, evidovanie cien nehnuteľností či elektronická služba sledovania zmien v katastri. Informoval o tom Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Novela katastralneho zakona 2018 
Ilustračné foto

Skrátené lehoty
Novela zaviedla osobitnú lehotu na výmaz záložného práva. Ide o skrátenie z doterajších 60 kalendárnych dní na päť pracovných dní, čo má o.i. prispieť k rozvoju hypotekárneho trhu a zlepšeniu podnikateľského prostredia. Prináša aj skrátenie lehoty na vykonanie záznamu v prípade, že návrh bude podaný elektronicky prostredníctvom formulára, zo 60 na 30 dní.

Katastrálny odbor bude opravovať chybné údaje
Podľa novelizácie budú katastrálne odbory okresných úradov nad rámec doterajšej legislatívy rozhodovať aj o oprave údajov katastra, pokiaľ sa budú týkať evidovania viacnásobného vlastníctva v katastri. Predpokladom je, že s tým budú súhlasiť dotknuté osoby. „Katastrálny odbor nebude rozhodovať o tom, kto je vlastníkom nehnuteľnosti, ale o tom, ktorý z viacnásobne evidovaných vlastníkov zostane v katastri evidovaný. Cieľom je predísť zbytočným sporom na súde,“ vysvetlil úrad. Katastrálny odbor bude môcť tiež opraviť chybné údaje zapísané v katastri na základe rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ak sa chyba zistila po uplynutí lehoty piatich rokov od ich zápisu. „Treba zdôrazniť, že nejde o chybu v katastri nehnuteľností spôsobenú zamestnancami katastrálnych odborov, ale o chybné údaje, ktoré boli do katastra zapísané na základe predložených verejných listín,“ upozornil úrad geodézie, kartografie a katastra.

Budú sa evidovať ceny všetkých nehnuteľností
Do obsahu katastra sa zavádza evidencia cien nehnuteľností. Doteraz kataster evidoval ceny poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Prax aj potreby Národnej banky Slovenska, Štatistického úradu SR alebo rezortu financií si vyžiadali evidenciu cien všetkých nehnuteľností. Cena nehnuteľností sa bude evidovať od účinnosti novely, spätne sa nebude zisťovať a zapisovať. Úrad ďalej informuje, že novým výstupom z katastra je súpis nehnuteľností. Bude obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka, správcu, nájomcu či záložného veriteľa. Súpis nehnuteľností bude možné vyhotoviť za celý štát, ale napríklad aj z územia kraja, okresu alebo jedného katastrálneho územia. Nová elektronická služba pod názvom Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností má zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam.

Elektronické informovanie o zmenách v katastri
Ak v katastri dôjde k zmene, napríklad k vyznačeniu plomby na liste vlastníctva, služba o tom zašle správu na mobilný telefón a na e-mail, pokračuje úrad geodézie, kartografie a katastra. Novela katastrálneho zákona spresňuje, ktoré stavby sa budú evidovať v katastri. Podľa doterajšej právnej úpravy sa v katastri spravidla nezapisovali inžinierske stavby a drobné stavby. V záujme odstránenia tejto nejednoznačnosti bolo ustanovené, že do katastra sa zapíše iba taká stavba, ktorá je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

Predkladanie geometrického plánu sa zruší
Ruší sa povinnosť predkladať geometrický plán k zmluve, verejnej alebo inej listine, ak bol potrebný. Geometrický plán má k dispozícii katastrálny odbor vo svojej dokumentácii. To znamená, že ak bol geometrický plán úradne overený príslušným katastrálnym odborom po nadobudnutí účinnosti novely katastrálneho zákona, stačí, ak účastník konania v návrhu na vklad alebo v návrhu na vykonanie záznamu uvedie číslo tohto overenia. Pravdaže, číslo musí byť zároveň uvedené aj v zmluve, uzatvára úrad geodézie, kartografie a katastra.

Zdroj: reality.sk, 2018. Novela katastrálneho zákona prináša v októbri dôležité zmeny. [online]. [citované 15.10.2018]. Dostupné z: https://www.reality.sk/clanok/novinky/novela-katastralneho-zakona-prinasa-v-oktobri-dolezite-zmeny;jsessionid=node03cpz86q6crn6u836kbilqvee3641032.node0

Novinky a aktuality
Novela katastrálneho zákona prináša v októbri dôležité zmeny Novela katastrálneho zákona prináša v októbri dôležité zmeny Od 1. októbra nadobúda...
Slovensko patrí medzi 30 najtransparentnejších realitných trhov sveta Slovensko patrí medzi 30 najtransparentnejších realitných trhov sveta a zároveň je ôsmou...
Firmy majú možnosť získať financie na služby architektov Firmy majú možnosť získať financie na služby architektov Malé a stredné podniky môžu získať...
Zoznam
nehnuteľností
Kategória Lokalita
V krátkosti o nás

Činnosť spoločnosti ADMS, s.r.o. je zameraná na oblasť obchodovania s nehnuteľnosťami komerčného charakteru pre obchod, priemysel a logistiku na západe Slovenska. 
Našim klientom vieme nielen poskytnúť kvalitné služby v oblasti realít, ale taktiež zabezpečiť služby v súvisiacich odboroch ako sú oceňovanie nehnuteľností, právne, geodetické služby, finančné, účtovné a daňové poradenstvo, stavebníctvo a architektúra.
Sme Licencovanou kanceláriou NARKS.