Nehnuteľnosti pre Váš biznis

ADMS - realitná kancelária

Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

je v spoločnosti ADMS,s.r.o. (ďalej len „ADMS“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“). 
 


Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Viac informácií o právach dotknutých osôb podľa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (čl.7,15,16,17,18,20,21,22) na stránke: 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/nariadenie-gdpr

Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo a aký je postup prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby
/storage/adms.sk/files/files/Ak%C3%BDm%20sp%C3%B4sobom%20m%C3%B4%C5%BEe%20dotknut%C3%A1%20osoba%20uplatni%C5%A5%20svoje%20pr%C3%A1vo%20a%20ak%C3%BD%20je%20postup%20ADMS%20pri%20nap%C4%BA%C5%88an%C3%AD%20pr%C3%A1v%20dotknutej%20osoby%283%29.pdf

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
/storage/adms.sk/files/files/Ozn%C3%A1menie%20poru%C5%A1enia%20ochrany%20osobn%C3%BDch%20%C3%BAdajov%20dotknutej%20osobe.pdf

 

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.
Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť Eustream dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov. 

 

Novinky a aktuality
Ako megaprojekty menia Bratislavu, Košice, Žilinu a ďalšie mestá Ako megaprojekty menia Bratislavu, Košice, Žilinu a ďalšie mestá Stavebná aktivita na...
Drevostavby na Slovensku už môžu mať 5 podlaží Drevostavby na Slovensku už môžu mať 5 podlaží V tomto roku sa už môžu na Slovensku stavať...
STAVEBNÉ SPORENIE ČAKAJÚ ZMENY Stavebné sporenie čakajú zásadné zmeny Viac ako 20 rokov, presne toľko sa na trhu so...
Zoznam
nehnuteľností
Kategória Lokalita
V krátkosti o nás

Činnosť spoločnosti ADMS, s.r.o. je zameraná na oblasť obchodovania s nehnuteľnosťami komerčného charakteru pre obchod, priemysel a logistiku na západe Slovenska. 
Našim klientom vieme nielen poskytnúť kvalitné služby v oblasti realít, ale taktiež zabezpečiť služby v súvisiacich odboroch ako sú oceňovanie nehnuteľností, právne, geodetické služby, finančné, účtovné a daňové poradenstvo, stavebníctvo a architektúra.
Sme Licencovanou kanceláriou NARKS.