Nehnuteľnosti pre Váš biznis

ADMS - realitná kancelária

Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Zásady na ochranu osobných údajov spoločnosti ADMS s.r.o.

V našej spoločnosti ADMS, s.r.o. sa  pri spracovávaní Vašich osobných údajov dôsledne riadime zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaných v Zbierke zákonov SR (ďalej len “Zákon”). Prečítajte si prosím pozorne naše Zásady na ochranu osobných údajov (ďalej len “Zásady”), aby ste sa dozvedeli viac informácií v súvislosti s údajmi, ktoré uchovávame a ako s nimi nakladáme. Spracovanie Vašich osobných údajov sa vždy riadi týmito Zásadami na ochranu osobných údajov.

ADMS, s.r.o. so sídlom Zámocká 67/5, 01003 Žilina-Budatín, IČO: 36 379 093, je jediným prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, ktoré zhromažďuje a používa pri výkone svojej činnosti. Ak máte akékoľvek otázky alebo dotazy týkajúce sa týchto Zásad na ochranu osobných údajov, môžete nás kontaktovať priamo, a to:

 • e-mailom na adresu: data-ZVNC-adms.sk,

 • alebo na tel. čísle: +421 903 924 053.

Vaše osobné údaje považujeme za dôverné a budú zdieľané v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov, a s ostatnými subjektmi v súlade so Zásadami. Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len “Nariadenie”) v plnej súčinnosti našej spoločnosti, ak sú predložené žiadosti primerané a sú v súlade so Zákonom. ADMS, s.r.o. môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?
Spoločnosť ADMS, s.r.o. zhromažďuje, používa, ukladá a prenáša rôzne typy osobných údajov, v závislosti od vzťahu dotknutej osoby k ADMS, s.r.o. V prípade predaja, kúpy, alebo prenájmu nehnuteľnosti prostredníctvom ADMS, s.r.o. (alebo od niektorého z našich klientov) zhromažďujeme a používame osobné údaje pre zabezpečenie a poskytovanie našich služieb podľa najvyšších štandardov, a to čo najefektívnejšie. Naša spoločnosť zhromažďuje a používa nasledujúce typy údajov:

 • Identifikačné - meno dotknutej osoby, titul, dátum narodenia, Vaše záujmy a preferencie,

 • Kontaktné - poštová adresa, e-mail a telefónne čísla

 • Finančné - bankový účet a údaje o platbe

 • Transakčné - podrobnosti o platbách a ďalších službách, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom našej spoločnosti, prevody nehnuteľností, nákupy vykonané v minulosti

Vaše identifikačné a kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, e-mail, poštová adresa) budeme od Vás požadovať vždy v súvislosti s plnením činností našej spoločnosti.


Ako zhromažďujeme Vaše osobné údaje?
ADMS, s.r.o. zhromažďuje osobné údaje z rôznych zdrojov:

Priamy styk
Vaše osobné údaje, ktoré môžeme získať priamo:

 1. V prípade, ak ste sa rozhodli využívať služby našej spoločnosti, zhromažďujeme Vaše osobné údaje, vrátane kontaktných údajov, dátumov narodenia, adresy, prípadne bankového spojenia, a pod.

 2. V prípade, že kontaktujete našu spoločnosť s požiadavkou ohľadom našich služieb alebo ako odpoveď na komunikáciu z našej iniciatívy, zhromažďujeme Vaše osobné údaje, vrátane identifikačných a kontaktných údajov, a pod.

Nepriamy styk alebo verejne dostupné zdroje
Vaše osobné údaje môžeme získať tiež od rôznych tretích strán alebo z verejných zdrojov, ako je tu uvedené:

 1. Z dokumentov, ktoré sú k dispozícii z verejne dostupných zdrojov, ako napr. obchodný register, internetové stránky spoločností alebo platformy podnikových sietí.

 2. Prostredníctvom tretích strán, ktorým ste poskytli informácie v súvislosti s odporúčaniami.

 3. Identity a kontaktné údaje od dátových maklérov alebo agregátorov, ako sú: Nehnutelnosti.sk, Topreality.sk, Reality SK atď.

 

Aké sú ciele ADMS, s.r.o spracovania Vašich osobných údajov?
Naša spoločnosť zhromažďuje Vaše osobné údaje s cieľom poskytnúť našim zákazníkom účinné, kvalitné a spoľahlivé služby. Ak ste sa nás rozhodli kontaktovať v súvislosti s využitím našich služieb alebo iných služieb, ktoré ponúkame, všetky informácie, ktoré poskytnete, vrátane Vašich identifikačných údajov, e-mailu, telefónu, informácií o pobyte a špecifikácii Vašej žiadosti alebo dotazu, budú osobné údaje použité pre účely riešenia problematiky Vašej žiadosti alebo dotazu. Naša spoločnosť Vám poskytne informácie a materiály, o ktorých sa domnievame, že budú pre Vás zaujímavé na základe konkrétnych žiadostí.


Na aké účely využívame Vaše osobné údaje

Právny základ

Vysvetlenie právnych základov


Na aktualizáciu informácií o procese predaja/kúpy


Oprávnený záujem


Nevyhnutné pre poskytovanie informácií o postupoch a našich službách


Pre tvorbu zoznamu nehnuteľností, ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé


Oprávnený záujem


Nevyhnutné na identifikáciu nehnuteľností, ktoré vyhovujú Vašim kritériám


Na upozornenia ohľadom ponúk, ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé


Oprávnený záujem


Nevyhnutné na vykonávanie našich služieb a každodenných operácií


Na splnenie našich záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých medzi ADMS, s.r.o. a našimi zákazníkmi


Zmluva


Plnenie vyplývajúce zo zmluvy


Na zdieľanie Vašich kontaktných údajov s príslušnými tretími stranami


Oprávnený záujem


Nevyhnutné pre poskytovanie komplexnejších a kvalitnejších služieb


Na zariadenie obhliadok nehnuteľnosti


Oprávnený záujem


Nevyhnutné pri preskúmaní Vašich nehnuteľností


Pre poskytnutie požadovaných informácií


Oprávnený záujem


Nevyhnutné na prevádzku našich služieb


Na zabezpečenie vykonania transakcií (prevod peňazí, prevod majetku v katastri nehnuteľností, notárske listiny, bankové vklady atď.)


Oprávnený záujem


Nevyhnutné k dokončeniu všetkých Vašich transakcií


Na informovanie vlastníkov nehnuteľností o Vašom záujme/nezáujme


Oprávnený záujem


Nevyhnutné pre poskytovanie informácií o postupoch našich službách


Všeobecne platí, že ADMS, s.r.o. nemá marketingové oddelenie, nevytvára automatickú komunikáciu ani nerobí marketingové kampane. Komunikujeme s Vami na osobnom základe s personalizovaným obsahom a len po starostlivom zvážení toho, či informácie, ktoré chceme ponúknuť prinesú Vašim aktivitám hodnotu. Vždy máte možnosť kedykoľvek zrušiť prístup na získavanie akýchkoľvek informácií.

 

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje nepredávame marketingovým spoločnostiam, resp. tretím stranám. Vaše kontaktné informácie zdieľame s tretími stranami, len v tom prípade, keď sa domnievame, že je to vo Vašom obchodnom záujme.

 

Ako chránime Vaše osobné údaje?
Naša spoločnosť využíva služby tretích strán, ktorí konajú v našom mene a sú v pozícii sprostredkovateľov Vašich osobných údajov, aby nám následne poskytli ich služby. Patria sem aj poskytovatelia informačných systémov, ktorí uchovávajú naše dáta a zabezpečujú ich bezpečnosť.

Sprostredkovatelia dát

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

RealSoft s.r.o., Odborárska 1381/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Naša spoločnosť dbá na bezpečnosť Vašich osobných údajov, preto sme zaviedli opatrenia na ochranu neoprávnenému prístupu iných osôb, a to spôsobom:

 • Všetky klientske súbory sú uložené na zabezpečenom cloud systéme a lokálnej databáze. Prístup je obmedzený len pre našich zamestnancov, ktorí dostali povolenie pre legitímne obchodné účely,

 • Fyzické kópie dokumentácii sú uložené v elektronicky zabezpečenej budove, v zamknutých skrinkách,

 • Prístup do našich počítačov a iných elektronických zariadení, ktoré spracovávajú osobné údaje je chránený heslami.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
V závislosti od typu služby, ktorú Vám poskytujeme, závisí aj doba uchovávania osobných údajov. Naša spoločnosť má zmluvné, resp. zákonné povinnosti uchovávať Vaše osobné údaje počas obdobia až 10 rokov v prípade, že je to nevyhnutné na preukázanie akýchkoľvek právnych náležitostí.

 

Vaše práva vyplývajúce zo Zákona a Nariadenia
Podľa Zákona a Nariadenia na ochranu osobných údajov máte právo chrániť a spravovať Vaše osobné údaje. Práva vyplývajúce z Nariadenia:

 • Právo na zobrazenie všetkých osobných údajov, ktoré uchovávame a ako s nimi nakladáme

 • Právo na ukončenie kontaktovania dotknutej osoby zo strany našej spoločnosti

 • Právo na opravu nesprávnych osobných údajov dotknutej osoby

 • Pravo na vymazanie osobných údajov

 • Právo na obmedzenie prístupu osobných údajov na určité účely

 • Právo na zmenu osobných údajov, s ktorými nakladá naša spoločnosť, resp. tretie strany

 

ADMS, s.r.o. poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť.

 

 

Novinky a aktuality
V krátkosti o nás

Činnosť spoločnosti ADMS, s.r.o. je zameraná na oblasť obchodovania s nehnuteľnosťami komerčného charakteru pre obchod, priemysel a logistiku na západe Slovenska. 
Našim klientom vieme nielen poskytnúť kvalitné služby v oblasti realít, ale taktiež zabezpečiť služby v súvisiacich odboroch ako sú oceňovanie nehnuteľností, právne, geodetické služby, finančné, účtovné a daňové poradenstvo, stavebníctvo a architektúra.
Sme Licencovanou kanceláriou NARKS.